เกี่ยวกับค่าย


การกลับมาอีกครั้งสำหรับค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 17 หรือ Comcamp 17th โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่ายที่จะให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ายนี้จะช่วยตอบปัญหากับน้อง ๆ ว่าอยากจะศึกษาต่อทางด้านนี้ ? วิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนอะไร ? แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ? นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมมากมาย


ประโยชน์จากค่าย


สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากค่ายของเราในครั้งนี้คือความรู้ในด้าน IOT (Internet of Thing)ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอีกทั้งน้องๆยังสามารถนำความรู้ ที่ได้จากค่ายนำไปพัฒนาเป็นผลงานของน้อง ๆ ต่อไปครับ อีกทั้งน้อง ๆ จะได้รับ ประสบการณ์ การพัฒนาความรู้ การอยู่ร่วมกันในค่าย มิตรภาพ กิจกรรม เป็นต้น


ภาพกิจกรรมcomcamp18comcamp19comcamp20comcamp17ลงทะเบียน


น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 2562ดาวน์โหลด


การชำระเงิน


ชื่อบัญชี:

นายภานุวัฒน์ เมฆะ และ นายอรรถวิท ชังคมานนท์ และ นางปราณี กันธิมา

เลขที่บัญชี:

678-0-07822-3

ชื่อธนาคาร:

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้


ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และสามราถแจ้งหลักฐานการชำระเงินด้านบนได้เลยครับ