3. การลงโปรแกรม

        การติดตั้งโปรแกรมโดยปกติทั่วไป จะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ยกเว้นแต่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows หรือ O.S.       เนื่องจากจะต้องมีการ setup และเตรียมพร้อมจัดหา driver ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็น driver ของการ์ดจอ การ์ดเสียงเป็นต้น ณ ที่นี่จะไม่ขอกล่าวถึงการติดตั้ง Windows เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตอนซื้อเครื่องคอมฯ หลักในการติดตั้งโปรแกรม สามารถแบ่งออกได้ 2 วิธี
ติดตั้งจากแผ่น CD แบบรันอัตโนมัติ

 • ใส่แผ่น CD โปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง
 • รอสักครู่โปรแกรม จะเปิดโปรแกรมช่วยในการติดตั้งอัตโนมัติ
 • กดปุ่มยืนยันการติดตั้ง
 • ใส่หมายเลขรับอนุญาต หรือ Serial Number (แล้วแต่โปรแกรม)
 • ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่หน้าจอกำหนดไว้
 • รอจนกระทั่วติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • หลังจากเสร็จแล้ว บางโปรแกรมอาจจำเป็นต้องมีการ restart เครื่องใหม่
 • รายะเอียดดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง

ติดตั้งจากแผ่น CD แบบไม่ได้รันอัตโนมัติ

 • กดปุ่ม Start
 • เลือก RUN
 • คลิกปุ่ม Browse
 • เพื่อเลือก drive ที่เก็บโปรแกรมที่ทำการติดตั้ง
 • เลือกไฟล์ชื่อ Setup หรือ Install (โปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้ชื่อเหล่านี้)
 • กดปุ่มยืนยันการติดตั้ง
 • ใส่หมายเลขรับอนุญาต หรือ Serial Number (แล้วแต่โปรแกรม)
 • ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่หน้าจอกำหนดไว้
 • รอจนกระทั่วติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • หลังจากเสร็จแล้ว บางโปรแกรมอาจจำเป็นต้องมีการ restart เครื่องใหม่
 • รายะเอียดดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง
 • นอกจากนี้คุณสามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมผ่าน ทางเมนูของ Windows ได้ดังนี้
  • คลิกปุ่ม Start
  • คลิกเลือก Control Panel
  • คลิกปุ่ม Add/Remove Program
  • คลิกเลือก Add New Program
  • คลิกเลือกปุ่ม CD or Floppy