8.2ผลกระทบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผลกระทบเชิงบวก
1. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง
2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ ความรู้ให้กับผู้อื่น
3. เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
4. เป็นเครือข่ายกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
5. เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
6. เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชุมชน 
7. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้า
8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ผลกระทบเชิงลบ
1. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน
2. หากผู้ใช้หมกมุ่นกับการเข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ
3. เป็นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมในเรื่องเชิงลบ
4. ภัยคุกคามจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ