ซอฟต์แวร์อื่น ๆ
            เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นให้ใช้กับงานที่เฉพาะเจาะจง และมีคุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ใช้กับงานเฉพาะด้าน และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในงานด้านนั้นๆ ซึ่งซอฟต์แวร์อื่นๆ ยังมีอีกมากมายที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ให้มีความถูกต้องแม่นยำและมีความรวดเร็วในการทำงาน
ได้แก่ โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

 

(ที่มา: http://www.marinerthai.com/)