6.9คำถามท้ายบทที่ 6

  1. การจัดการฐานข้อมูลคืออะไร
  2. หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูลมีกี่ข้อ อะไรบ้าง
  3. การออกแบบฐานข้อมูลมีกี่ระดับ
  4. การออกแบบฐานข้อมูลมี 2 วิธีได้แก่
  5. ผู้บริหารฐานข้อมูล มีหน้าที่อย่างไร
  6. นักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที่อย่างไร
  7. หลักในการออกแบบฐานข้อมูลมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
  8. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ มีความหมายอย่างไร
  9. อีอาร์โมเดล (ER Model)ถูกคิดค้นโดยใคร และปีใด
  10. จงบอกความหมายของคำว่า คลังข้อมูล